Hanse 385 & Hanse 495

The Hanse 385 and Hanse 495 are part of _Cruising World_'s 2012 Showcase.

0411_hanse495_299v3.jpg
Hanse 495 underway.
falgship-495-interior.jpg
hanse-385.jpg
hanse495b.jpg
Hanse 495 options.
hanse.jpg
Hanse 495