Onward, To Kuna Yala!

Miriadiadup, San Blas, Panama, 09o 35.35 N 78o 44.81 W